Судова експертиза: науково-практичний журнал
Засновники: 
Міністерство юстиції України, Видавничий Дім "Ін Юре"
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Головний редактор: 
Головченко Л. М.
Місяць видання: 
Липень
Рік видання: 
2014
Періодичність: 
1/півріччя
Формат: 
70х108 1/16
Випуск №: 
2
ISSN: 
2311-6404
Передплатний індекс: 
86210
Ціна паперової версії: 185 грн.