Кримінальне судочинство. Судова практика в кримінальних справах
Засновники: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Місяць видання: 
Грудень
Рік видання: 
2017
Періодичність: 
щоквартально
Кількість сторінок: 
134
Останній випуск №: 
4
ISSN: 
2310-6107
Передплатний індекс: 
94962
Ціна паперової версії: 300 грн.