Часопис цивільного і кримінального судочинства
Засновники: 
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Інститут законодавства Верховної Ради України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Місяць видання: 
Грудень
Рік видання: 
2017
Періодичність: 
1 раз на два місяці
Кількість сторінок: 
190
Останній випуск №: 
6
ISSN: 
2310-6166
Передплатний індекс: 
89265
Ціна паперової версії: 250 грн.