Розділи:

Мітки:

Завершення роботи над виданням «Кваліфікаційний (адвокатський) іспит» у 17-ти книгах

 

Видавничий Дім «Ін Юре» повідомляє про завершення роботи над виданням «Кваліфікаційний (адвокатський) іспит» у 17-ти книгах, яке підготовлене Вищою школою адвокатури НААУ, та є комплексним навчальним посібником та довідковим виданням, присвяченим питанням складення кваліфікаційного (адвокатського) іспиту.

 

У 17 книгах видання містяться нормативно-програмні матеріали щодо складення кваліфікаційного (адвокатського) іспиту, орієнтовні відповіді на питання усного іспиту за основними напрямами, що визначені у Програмі складення кваліфікаційного іспиту, затвердженій рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 року № 68, а також зразки складення процесуальних документів, які включені до програми письмового кваліфікаційного іспиту.

Видання підготовлено провідними науковцями Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України, членами Громадської організації «Ліга професорів права», практикуючими адвокатами, вченими у сфері права.

Видання буде доступне як у паперовій, так і електронній формах та буде корисним для осіб, що готуються до складення кваліфікаційного (адвокатського) іспиту та широкого читацького загалу, якому цікава проблематика діяльності адвокатури.

Видання надійде у продаж у паперовій формі після 1 грудня 2016 р.

 

Придбати

Придбати електронну версію видання можна через Google Books, Паперову версію видання можно за посиланням http://inyure.ua/ua/store/books/ispyt/ або звернутись у Видавничий дім «Ін Юре»:  (044) 537-51-11, 537-51-05, e-mail: inyure.books@gmail.com sales@inyure.ua; peredplata.inyure@gmail.com
Вартість набору становить 3000 гривень.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КНИГИ:

 

Книга 1. Нормативно-програмні матеріали: Програма складення кваліфікаційного іспиту; Нормативно-правові акти; Довідкові матеріали

Керівник авторського колективу: Дроздов О.М., кандидат юридичних наук, доцент, голова ВКДКА;

 

Книга 2. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

Керівник авторського колективу: Святоцький О.Д., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України;

 

Книга 3. Правила адвокатської етики

Керівник авторського колективу: Святоцька В.О., кандидат юридичних наук;

 

Книга 4. Конституційне право

Керівник авторського колективу: Батанов О.В., доктор юридичних наук, професор;

 

Книга 5. Цивільне право

Керівник авторського колективу: Стефанчук Р.О., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України;

 

Книга 6. Цивільне процесуальне право

Керівник авторського колективу: Бичкова С.С., доктор юридичних наук, професор;

 

Книга 7. Кримінальне право

Керівник авторського колективу: Грищук В.К., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України;

 

Книга 8. Кримінальне процесуальне право

Керівник авторського колективу: Нор В.Т., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України;

 

Книга 9. Господарське та господарське процесуальне право

Керівник авторського колективу: Рєзнікова В.В., доктор юридичних наук, професор;

 

Книга 10. Законодавство про працю

Керівник авторського колективу: Шумило М.М., доктор юридичних наук;

 

Книга 11. Житлове право

Керівник авторського колективу: Мічурін Є.О., доктор юридичних наук, професор;

 

Книга 12. Сімейне право

Керівник авторського колективу: Ватрас В.А.,  кандидат юридичних наук, доцент; 

 

Книга 13. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

Керівник авторського колективу: Коломоєць Т.О., доктор юридичних наук, професор;

 

Книга 14. Бюджетне, податкове та митне законодавство

Керівник авторського колективу: Гетманцев Д.О., доктор юридичних наук, професор;

 

Книга 15.Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)

Керівник авторського колективу: Пилипенко П.Д., доктор юридичних наук, професор;

 

Книга 16.Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Керівник авторського колективу: Караман І.В., доктор права;

 

Книга 17. Складання процесуальних документів

Керівник авторського колективу: Дроздов О.М., кандидат юридичних наук, доцент, голова ВКДКА.