Forensic Examination -
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Місяць видання: 
Липень
Рік видання: 
2014
Випуск №: 
2
ISSN: 
2311-6404
Передплатний індекс: 
86210
Цена : 185 грн.