Санація та банкрутство
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Місяць видання: 
Грудень
Рік видання: 
2016
Випуск №: 
3-4
ISSN: 
2310-614X
Передплатний індекс: 
91231
Цена : 420 грн.