Правові позиції та висновки у кримінальних справах
Засновники: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Місяць видання: 
Червень
Рік видання: 
2018
Періодичність: 
щоквартально
Кількість сторінок: 
122
Випуск №: 
2
Цена : 300 грн.