Constitutional court ukraine bulletin
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Місяць видання: 
Червень
Рік видання: 
2018
Кількість сторінок: 
252
Випуск №: 
3
ISSN: 
2310-6158
Передплатний індекс: 
60163
Цена : 300 грн.