Documents of the Consultative Council of European Judges
Издатель: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Год издания: 
2015
Кол-во страниц: 
772
Формат: 
60х84 1/16
Мова: 
Documents of the Consultative Council of European Judges
ISBN: 
978-966-313-533-5
Разделы: 
Цена : 250 грн.

Анотація

Офіційне видання документів Консультативної ради європейських суддів містить Велику хартію суддівта вісімнадцять Висновків (2001–2015 роки), які надають розгорнутий опис стандартів Ради Європи стосовно функціонування та устрою судової влади, характеру відносин судової гілки влади з іншими гілками влади, адвокатами, прокурорами та суспільством у цілому.

«Документи Консультативної ради європейських суддів» друкуються двома мовами – англійською та українською.

 У разі виникнення питань стосовно інтерпретації певних положень Великої хартії суддів чи Висновків Консультативної ради європейських суддів слід звертатися до текстів, виданих офіційними мовами Ради Європи, якими є англійська і французька. Усі зазначені документи містяться у відкритому доступі он­лайн: www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/.

Для суддів, представників законодавчої та виконавчої гілок влади, представників різних юридичних професій, викладачів та студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.