Санація та банкрутство
Засновники: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Головний редактор: 
Поляков Б. М.
Місяць видання: 
Грудень
Рік видання: 
2016
Періодичність: 
щоквартально
Останній випуск №: 
3-4
ISSN: 
2310-614X
Передплатний індекс: 
91231
Ціна паперової версії: 420 грн.