Судова практика Верховного суду. Правові позиції та висновки у кримінальних справах
Засновники: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Місяць видання: 
Січень
Рік видання: 
2018
Періодичність: 
щоквартально
Останній випуск №: 
1