Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах
Засновники: 
Видавничий Дім "Ін Юре", Верховний Суд України
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Місяць видання: 
Серпень
Рік видання: 
2017
Періодичність: 
щоквартально
Кількість сторінок: 
140
Останній випуск №: 
3
ISSN: 
2310-4473
Передплатний індекс: 
94960
Ціна паперової версії: 300 грн.