Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах
Засновники: 
Видавничий Дім "Ін Юре", Верховний Суд України
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Місяць видання: 
Січень
Рік видання: 
2017
Періодичність: 
щоквартально
Кількість сторінок: 
138
Останній випуск №: 
1
ISSN: 
2310-4473
Передплатний індекс: 
94960
Ціна паперової версії: 300 грн.
Ціна електронної версії: 198 грн.