Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах
Засновники: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Місяць видання: 
Жовтень
Рік видання: 
2016
Періодичність: 
щоквартально
Останній випуск №: 
3-4
ISSN: 
2310-6107
Передплатний індекс: 
94962
Ціна паперової версії: 420 грн.