Цивільне судочинство. Судова практика у цивільних справах справах
Засновники: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Місяць видання: 
Січень
Рік видання: 
2017
Періодичність: 
щоквартально
Кількість сторінок: 
239
Останній випуск №: 
1
ISSN: 
2310-6123
Передплатний індекс: 
94961
Ціна паперової версії: 300 грн.
Ціна електронної версії: 198 грн.