Правові висновки Верховного Суду України
Засновники: 
Верховний Суд України Видавничий Дім "Ін Юре"
Видавець: 
Видавничий Дім "Ін Юре"
Місяць видання: 
Грудень
Рік видання: 
2016
Періодичність: 
1 раз на півріччя
Кількість сторінок: 
345
Останній випуск №: 
1-2
Передплатний індекс: 
86296
Ціна паперової версії: 420 грн.
Ціна електронної версії: 294 грн.